ஆசை - காதல்

சத்குரு என்னை ஆசைக்கு அறிமுகப்படுத்தி
ஆசை வளர்க்க ஆசைப்படு என்றார்.

தபூ சங்கர் என்னை காதலுக்கு அறிமுகப்படுத்தி
காதலை காதலிக்கச் சொன்னார்.

நானோ ஆசையை காதலிக்கிறேன்.
காதலிக்க ஆசைப்படுகிறேன்.

No comments: