வரி விலக்கு

நட்பு எனும் வரியை விலக்கு செய்து
காதல் எனும் சலுகையை எனக்கு
எப்போது அளிக்கப்போகிறாய்

1 comment:

Sateesh said...

yengaiyo ketadhu pola iruka??
enakkum dhaan....