வைர நெஞ்சம்

அவள் வைர நெஞ்சத்தவள்,
எறும்பு ஊறக் கூட கல் தேயுமாம்!

3 comments:

Unknown said...

வைரத்த வைரம் கொண்டு அறுக்கலாமாம் முயற்சித்துப் பாருங்கள்..!!! ;-)

Sateesh said...

எதுக்கு அக்கா உறவ அறுத்துகிட்டு!

Gowripriya said...

:)